OS ČLK Praha 2

Vítáme Vás na stránkách okresního sdružení České lékařské komory pro Prahu 2.

 

Česká lékařská komora (ČLK) je zřízena Zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady. 

ČLK zejména:

  • dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem, stanoveným řády komor
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů
  • posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů
  • chrání profesní čest svých členů

Povinností každého lékaře, který vykonává na území České republiky povolání v léčebné a preventivní péči, je být členem ČLK.

Úřední hodiny kanceláře OS Praha 2

Markéta Tesařová

V týdnu od 10. do 14. 6. bude kancelář uzavřena z důvodu dovolené.

Pondělí: 12:00 - 16:00 hod.  
Středa: 12:00 - 17:00 hod.  

Mimo tyto úřední hodiny je návštěva možná jen po předchozí telefonické dohodě.