OS ČLK Praha 2

Vítáme Vás na stránkách okresního sdružení České lékařské komory pro Prahu 2.

 

Česká lékařská komora (ČLK) je zřízena Zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady. 

ČLK zejména:

  • dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem, stanoveným řády komor
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů
  • posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů
  • chrání profesní čest svých členů

Povinností každého lékaře, který vykonává na území České republiky povolání v léčebné a preventivní péči, je být členem ČLK.

Úřední hodiny kanceláře OS Praha 2

Markéta Tesařová

Od 15. 7. bude probíhat rekonstrukce kanceláře, předpokládaná doba uzavření je 2 týdny. Žádosti a doklady je možné předat na vrátnici Faustova domu a budou vyřízeny v co nejkratším možném termínu.

Od 24. 6. do 30. 8. jsou úřední hodiny pouze ve středu

     
Středa: 12:00 - 17:00 hod.  

Mimo tyto úřední hodiny je návštěva možná jen po předchozí telefonické dohodě.