Členství v ČLK


V této sekci naleznete informace, jak postupovat v případech, kdy chcete:

  • stát se členem ČLK
  • zjistit výši a způsob úhrady členských příspěvků
  • zažádat o vydání osvědčení (licence) k výkonu soukromé lékařské praxe, k výkonu funkce odborného zástupce, lektora v lékařské praxi, vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení
  • zažádat o oprávnění k preskripci léků
  • zažádat o Diplom celoživotního vzdělávání
  • získat certifikát o profesní bezúhonnosti
  • přeregistrovat se na jiné okresní sdružení
  • zažádat o příspěvek na odbornou literaturu

V případě dalších dotazů, kontaktujte kancelář OS Praha 2 e-mailem: praha2@clkcr.cz nebo telefonicky: 224 963 427