Jak se stát členem

Pokud se chcete stát členem České lékařské komory, dostavte se do naší kanceláře ve Faustově domě v úředních hodinách s vyplněnou žádostí o členství a ověřenou kopií dokladu o ukončení lékařské fakulty. Nemáte-li doklad o ukončení LF, přineste potvrzení o ukončení studia. Předložit lze též originál + neověřenou kopii dokladu, jehož pravost potvrdí kancelář OS ČLK.

Lékař, který není absolventem LF v ČR, musí navíc předložit ověřenou kopii (nebo originál + kopii) dokladu o uznání kvalifikace dle zákona č. 95/2004 Sb., povolení k výkonu lékařské činnosti na území ČR, které vydává MZ ČR a ověřenou kopii (nebo originál + kopii) nostrifikace absolventského diplomu, kterou vydává MŠMT ČR nebo Univerzita Karlova v Praze.

Registrační poplatek činí 100,- Kč.