Kontakt

Kancelář OSL ČLK Praha 2
Úřední hodiny
Faustův dům (1. patro, 1. dveře vlevo) Po: 12:00 - 16:00 hod.
Karlovo náměstí 40 St: 12:00 - 17:00 hod.
128 00  PRAHA 2    

Tel.: 224 963 427                                           

E-mail: praha2@clkcr.cz        

Číslo účtu: 34436021/0100

 

MUDr. Ludmila ŘÍHOVÁ - předsedkyně OS (e-mail: ludmilarihova@seznam.cz)

prof. MUDr. Michal KRŠEK, CSc., MBA. - předseda ČR (e-mail: michal.krsek@vfn.cz )

MUDr. Eduard CMUNT - předseda RK (e-mail: eduard.cm unt@vfn    .cz)