Složení vedení OS ČLK Praha 2

 

Představenstvo

 

MUDr. Ludmila ŘÍHOVÁ - předsedkyně OS ČLK Praha 2 - soukromá oční lékařka       (e-mail: ludmilarihova@seznam.cz)

MUDr. Květa ANDRÝSOVÁ - soukromá lékařka - internistka

MUDr. Rudolf DEMEŠ - I. chirurgická klinika VFN

MUDr. Pavel HRABÁK - IV. interní klinika VFN

MUDr. Petr MEČÍŘ - Neurologická klinika VFN

MUDr. Jan PŘÁDA - gyn.-por. klinika VFN

MUDr. Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ - odd. léčby závislosti na tabáku VFN

MUDr. Markéta ŠŤASTNÁ MARKOVÁ - ÚHKT Praha

prof. MUDr. Sergej ZACHAROV - Klinika nemocí z povolání VFN

 

Čestná rada

 

prof. MUDr. Michal KRŠEK, CSc., MBA - předseda ČR OS ČLK Praha 2 - III. interní klinika VFN

prof. MUDr. Petr BROULÍK, DrSc. - III. interní klinika VFN

MUDr. Martin KLEIN - Revmatologický ústav

prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA - III. interní klinika VFN

MUDr. Prokop VODIČKA - I. interní klinika VFN

 

Revizní komise

 

MUDr. Eduard CMUNT - předseda RK OS ČLK Praha 2 - hematologie VFN

MUDr. Štěpánka HEMALOVÁ MILITKÁ - privátní lékařka ORL

doc. MUDr. David HOSKOVEC, Ph.D. - I. chirurgická klinika VFN

MUDr. Olga ŠLÉGLOVÁ - Revmatologický ústav

MUDr. Tomáš VAŘEKA - IV. interní klinika VFN

 

Delegáti sjezdu

 

MUDr. Andrej ČERNÝ - gyn. – por. klinika VFN

MUDr. Rudolf DEMEŠ - I. chirurgická klinika VFN

MUDr. Štěpánka HEMALOVÁ MILITKÁ - privátní lékařka ORL

MUDr. Petr MEČÍŘ - Neurologická klinika VFN

MUDr. Karolína MIKOVÁ - gyn. – por. klinika VFN

MUDr. Martin PAVELKA - Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Agel

MUDr. Miroslav PŠENIČKA - II. interní klinika VFN

MUDr. Jan PŘÁDA - gyn.-por. klinika VFN

MUDr. Ludmila ŘÍHOVÁ - soukromá oční lékařka

prof. MUDr. Viktor SOUKUP, Ph.D., FEBU - Urologická klinika VFN

MUDr. Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ - odd. léčby závislosti na tabáku VFN

MUDr. Markéta ŠŤASTNÁ MARKOVÁ, CSc. - ÚHKT Praha

MUDr. Tomáš VAŘEKA - IV. interní klinika VFN

MUDr. Jana VEDRALOVÁ - patologie TN

prof. MUDr. Sergej ZACHAROV - Klinika nemocí z povolání VFN