Složení vedení OS ČLK Praha 2

 

Představenstvo

 

MUDr. Ludmila ŘÍHOVÁ - předsedkyně OS ČLK Praha 2 - soukromá oční lékařka       (e-mail: ludmilarihova@seznam.cz)

MUDr. Rudolf DEMEŠ - I. chirurgická klinika VFN

Prim. MUDr. Petr MEČÍŘ - Neurologická klinika VFN

MUDr. Martin KLEIN - Revmatologický ústav

MUDr. Tomáš VAŘEKA - IV. interní klinika VFN

MUDr. Miroslav PŠENIČKA - II. interní klinika VFN

MUDr. Květa ANDRÝSOVÁ - soukromá lékařka - internistka

MUDr. Jana ŤUÍKOVÁ - Urologická klinika VFN

doc. MUDr. Viktor SOUKUP, Ph.D., FEBU - Urologická klinika VFN

MUDr. Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ - odd. léčby závislosti na tabáku VFN

MUDr. Štěpánka HEMALOVÁ MILITKÁ - privátní lékařka ORL

 

Čestná rada

 

prof. MUDr. Petr BROULÍK, DrSc. - předseda ČR OS ČLK Praha 2 - III. interní klinika VFN (e-mail: pbrou@lf1.cuni.cz)

prof. MUDr. Martin HALUZÍK, DrSc. - III. interní klinika VFN

prof. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., MBA - III. interní klinika VFN

 

Revizní komise

 

doc. MUDr. Sergey ZAKHAROV, Ph.D. - předseda RK OS ČLK Praha 2 - Klinika nemocí z povolání VFN (e-mail: sergey.zakharov@vfn.cz)

MUDr. Markéta ŠŤASTNÁ MARKOVÁ, CSc. - ÚHKT Praha

MUDr. Eduard CMUNT - hematologie VFN

 

Delegáti sjezdu

 

MUDr. Ludmila ŘÍHOVÁ - soukromá oční lékařka

Prim. MUDr. Petr MEČÍŘ - Neurologická klinika VFN

MUDr. Miroslav PŠENIČKA - II. interní klinika VFN

MUDr. Rudolf DEMEŠ - I. chirurgická klinika VFN

doc. MUDr. Sergey ZAKHAROV, Ph.D. - Klinika nemocí z povolání VFN

MUDr. Tomáš VAŘEKA - IV. interní klinika VFN

MUDr. Květa ANDRÝSOVÁ - soukromá lékařka - internistka

MUDr. Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ - odd. léčby závislosti na tabáku VFN

MUDr. Jana ŤUÍKOVÁ - Urologická klinika VFN

MUDr. Martin KLEIN - Revmatologický ústav

MUDr. Jana VEDRALOVÁ - patologie TN

doc. MUDr. Viktor SOUKUP, Ph.D., FEBU - Urologická klinika VFN

MUDr. Štěpánka HEMALOVÁ MILITKÁ - privátní lékařka ORL

MUDr. Markéta ŠŤASTNÁ MARKOVÁ, CSc. - ÚHKT Praha