Diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání (dále jen Diplom CV) vydává OS Praha 2 na základě předložení žádosti o vydání Diplomu CV a dokladech o účasti na vzdělávacích akcích - ne starší pěti let. Vydán je lékaři, který splní podmínky SP č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.

Od 1. 1. 2013 je nutné doložit 150 kreditů

Kredity je možné získat:

  • za účast na kurzech akreditovaných ČLK
  • za klinické dny
  • studiem odborné literatury s autodidaktickým testem
  • za elektronickou formu vzdělávání
  • přednáškovou a publikační činností

Platnost Diplomu CV je 5 let od data vydání.