Přeregistrace na jiné OS

Přeregistrace do jiného okresního (obvodního) sdružení (dále jen OS) se provádí z důvodu změny zaměstnání nebo bydliště. Zašlete písemnou žádost o přeregistraci do kanceláře OS, ve kterém jste t. č. registrován.  Na žádosti je nutné uvést Vaše evidenční číslo (nalezne na www.lkcr.cz).

SP č. 5 - Zásady evidence členství v ČLK