Žádost o preskripci

Člen ČLK si může požádat o oprávnění k preskripci léků pro sebe a své rodinné příslušníky. Oprávnění je možno získat kdykoliv v úředních hodinách, po předložení žádosti o preskripci.

Oprávnění má platnost 2 roky, proto je nutné ještě před vypršením platnosti oprávnění k preskripci léků požádat kancelář OS o vydání nového oprávnění.