Příspěvek pro mladé lékaře

Na výročním zasedání bylo dne 24. 4. 2023 schváleno všemi hlasy přítomných zvýšení příspěvku pro mladé lékaře, od roku 2023 z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč ročně. Jedná se o jednorázový nenárokový příspěvek na vzdělávací akci nebo odbornou literaturu související s přípravou na atestaci lékaře/lékařky. Příspěvek je možno vyplatit v době od promoce do atestace – tedy 5 krát. Příspěvek bude možno čerpat každý kalendářní rok ve výši 1.500,- Kč nebo i jednou za 5 let jednorázově před atestací celkovou částku 7.500,- Kč (např. seminář v zahraničí, drahá odborná literatura). Podmínkou poskytnutí finančního příspěvku je uhrazení členských příspěvků ČLK v řádném termínu (každý kalendářní rok k datu 1. 3.) a místo vykonávání lékařské praxe na obvodu Prahy 2. Každý kalendářní rok bude poslední termín podání žádosti datum 30. 11.

Na zasedání bylo schváleno všemi hlasy přítomných zvýšení příspěvku pro mladé lékaře, od roku 2023 z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč ročně. Jedná se o jednorázový nenárokový příspěvek na vzdělávací akci nebo odbornou literaturu související s přípravou na atestaci lékaře/lékařky. Příspěvek je možno vyplatit v době od promoce do atestace – tedy 5 krát. Příspěvek bude možno čerpat každý kalendářní rok ve výši 1.500,- Kč nebo i jednou za 5 let jednorázově před atestací celkovou částku 7.500,- Kč  /např. seminář v zahraničí, drahá odborná literatura/. Podmínkou poskytnutí finančního příspěvku je uhrazení členských příspěvků ČLK v řádném termínu  /každý kalendářní rok k datu 1.3./ a místo vykonávání lékařské praxe na obvodu Prahy 2. Každý kalendářní rok bude poslední termín podání žádosti datum 30. 11.

Více zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-z-vyrocniho-zasedani-dne-24-4-2023/
Na zasedání bylo schváleno všemi hlasy přítomných zvýšení příspěvku pro mladé lékaře, od roku 2023 z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč ročně. Jedná se o jednorázový nenárokový příspěvek na vzdělávací akci nebo odbornou literaturu související s přípravou na atestaci lékaře/lékařky. Příspěvek je možno vyplatit v době od promoce do atestace – tedy 5 krát. Příspěvek bude možno čerpat každý kalendářní rok ve výši 1.500,- Kč nebo i jednou za 5 let jednorázově před atestací celkovou částku 7.500,- Kč  /např. seminář v zahraničí, drahá odborná literatura/. Podmínkou poskytnutí finančního příspěvku je uhrazení členských příspěvků ČLK v řádném termínu  /každý kalendářní rok k datu 1.3./ a místo vykonávání lékařské praxe na obvodu Prahy 2. Každý kalendářní rok bude poslední termín podání žádosti datum 30. 11.

Více zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-z-vyrocniho-zasedani-dne-24-4-2023/

Žádost o příspěvek doručte osobně nebo poštou na adresu OSL ČLK Praha 2 s originálem dokladu o platbě a s uvedením čísla účtu, na který má být příspěvek zaslán.