Dopis prezidenta ČLK

15.03.2016 19:54

Vážené kolegyně a kolegové,

Včera večer jsem za přítomnosti ministra zdravotnictví Němečka jednal s předsedou Vlády ČR.
Pan premiér ode mne požadoval detaily k problémům zmíněným v otevřeném dopisu, který jsem mu vaším jménem zaslal, a vysvětlení návrhů na opatření, která by se podle našeho názoru měla stát součástí Krizového plánu vlády na záchranu zdravotnictví. Přítomný pan ministr Němeček naše požadavky komentoval a prezentoval návrhy ministerstva, které jsem označil za nedostatečné.

Pan premiér souhlasil s naším názorem, že za zdravotnictví zodpovídá celá vláda a slíbil, že se situací v resortu bude osobně zabývat. Na závěr jsem ho požádal, aby svolal jednání předsedů koaličních stran, kterým by ČLK za přítomnosti ministra zdravotnictví a zástupců krajů, které nesou značnou část zodpovědnosti za dostupnost zdravotní péče, mohla přednést své návrhy a požadavky lékařů.

O dalším průběhu akce budete informováni.

Zdůrazňuji, že v současnosti je klíčová vaše aktivita v regionech.
Kontaktujte místní organizace LOK-SČL, případně další organizace lékařů a zdravotníků, které jsou ochotné s vámi spolupracovat. Těm z vás, kdo jste již zaslali nějaké informace o projevech rozkladu zdravotnictví ve vašem regionu, děkuji. Zatím však počet těchto vašich reakcí není dostatečný. Pokud máte možnost, kontaktujte také přímo regionální novináře případně politiky. Bylo by vhodné, abyste se aktivně zapojili do diskusí na mediálních sítích např. na www.tribune.cz

V současnosti je již na webu ČLK k dispozici ke stažení březnové číslo časopisu Tempus, které bude distribuováno v pondělí. Informujte své kolegy a pokuste je získat k aktivní účasti v naší kampani. Součástí Tempusu je například plakátek pro pacienty, který můžete rozmnožovat a předávat pacientům. Musíme vzbudit zájem občanů o osud zdravotnictví.
Jen tak se nám podaří vyvinout dostatečný tlak na vládu a hejtmany.

Na závěr bych chtěl veřejně poděkovat OS ČLK Praha 2 a především jeho předsedkyni Dr. Říhové. Představenstvo OS ČLK Praha 2 se usneslo, že naši společnou akci podpoří částkou 200 000,- Kč. Děkuji, a pokud by se někdo rozhodl odhodlání prezentované na naší poradě přeměnit také do podoby takto konkrétní podpory, pak mu dopředu děkuji.

S kolegiálním pozdravem
Milan Kubek

Zpět