Dotazník Sekce mladých lékařů ČLK

01.11.2017 13:45

Vážené kolegyně, vážení kolegové

rádi bychom Vás poprosili o pomoc se sběrem validních dat k našemu novému projektu, který se zabývá právní odpovědností mladých lékařů. Toto téma se jistě dotýká každý den nás všech, proto se mu aktivně věnujeme a chceme rozproudit živou diskuzi napříč zdravotnictvím. Zde přikládáme odkaz na dotazník, kterým vše otevíráme https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwSzsSU1R5rIN5cgukGB2x15oKW_Z97vT9Nc8tPhFVPaqMHw/viewform.

Neatestovaný lékař se v průběhu svého specializačního vzdělávání nevyhnutelně setkává s případy, jejichž řešení vyžaduje nad rámec odborných znalostí i praktickou zkušenost, kterou doposud neměl možnost získat. Pokud při řešení těchto i jiných případů mladý lékař chybuje a způsobí tak například újmu na zdraví pacienta, ponese za své jednání právní odpovědnost. V asi nejzávažnější podobě se tato odpovědnost může odrazit v trestním stíhání s potenciálně zásadními dopady na jeho další osobní i profesní život.

Aby mladý lékař toto riziko minimalizoval, je naprosto klíčové, aby si byl přesně vědom, jaké jsou jeho aktuální kompetence a jaké výkony smí provést pouze pod odborným dohledem atestovaného lékaře. Je pak na poskytovateli zdravotních služeb, aby náležitý výkon odborného dohledu zajistil. V ideálním světě se neatestovaný lékař bude mít vždy s kým poradit a chybám se mu tedy podaří vyhnout. Cílem dotazníkového šetření je ale zjistit, jak vypadá v tomto ohledu svět reálný a výsledky průzkumu následně vyhodnotit, konfrontovat je s platnou legislativní úpravou a na jejich pozadí rozebrat jednotlivé aspekty právní odpovědnosti neatestovaných lékařů. Vzhledem k tomu, že se jedná o potenciálně citlivá témata, je vyplnění dotazníku plně anonymní a publikovány budou pouze
souhrnné výsledky.

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme, za Sekci mladých lékařů České lékařské komory s pozdravem MUDr. Monika Hilšerová, předsedkyně

Zpět