Pozvánka na výroční zasedání dne 23. 5. 2022

12.04.2022 20:16

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na naše

Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2, které se koná dne 23. 5. 2022 v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.

Jako každý rok máme příležitost se potkat a prodiskutovat problémy, které se nás týkají, za přítomnosti našich vrcholných představitelů ČLK.

Jsem moc ráda, že pozvání přijali:

pan prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek a ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach.

 

Těšíme se na Vás!

 

Za představenstvo, revizní komisi a čestnou radu OSL ČLK Praha 2

MUDr. Ludmila Říhová

Předsedkyně

 

Zpět