Pozvánka na výroční zasedání dne 1. 4. 2015

03.03.2015 08:22

 

                                    POZVÁNKA

                                                                na

                                      Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2

                 Dne 1.4.2015 v 16.30 hodin v Charvátově sále III. interní kliniky VFN

 

Program :       

             1/    zpráva o činnosti a hospodaření  OS ČLK Prahy 2  za rok 2014  - 

                    MUDr. L. Říhová

             2/    zpráva o činnosti revizní komise OS ČLK Prahy 2  -  MUDr. S. Zakharov

             3/    zpráva o činnosti čestné rady  OS ČLK Prahy 2   -  prof. MUDr. P. Broulík

             4/    volby do předsednictva, revizní komise a čestné rady OS ČLK Prahy 2       

                    a delegátů sjezdu

             5/    vystoupení hostů  -  prezident ČLK MUDr. Milan Kubek

     -  víceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek

     -  ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach

            

             6/    vyhodnocení voleb 

             7/    diskuze

 

Vážené kolegyně,vážení kolegové,

              dovolte mi, abych Vás pozvala co nejsrdečněji, jako každý rok v tuto dobu, na naše výroční zasedání  Okresního  sdružení  ČLK Prahy 2. Toto zasedání bude jako každý rok velmi dobrá příležitost k našemu osobnímu setkání, prodiskutování problémů a sdělení si myšlenek, zkušeností. Eventuelně snad bude možnost najít některá východiska, jak určité problémy, které každý jistě máme, dál řešit. K tomu nám jistě budou k dispozici kolegové  dr.Kubek, dr. Mrozek a dr.Mach.

              Také bych ráda upozornila, že toto zasedání je po 5 letech volební!!! Tudíž  to znamená pro všechny z Vás, co chcete cokoliv na činnosti komory změnit  a nebo chcete pomoci svým názorem, elánem a prací zkvalitnit její působení,  že  je to velmi dobrá příležitost.!!!  aktivně se do dění v komoře zapojit a ovlivnit to, co si představujete, že bude ku prospěchu komory a tím také k dobru nás všech lékařů a přispěje ke zvýšení kvality zdravotnictví  ( tak jsem si před lety našla nečekaně cestu do komory já sama, aniž jsem se někam hrnula, prostě nelíbila se mi spousta věcí …kritizovala jsem,  a tak mne kolegové zvolili, abych se snažila toto napravit). Věřte mi, těch 9 let, co jsem členka představenstva ČLK  a 5 let předsedkyně OS ČLK Prahy 2, nelituji. Vím, že jsme dokázali velký kus práce. Také vím, že je snazší jen kritizovat někde u kafe či na různých webových stránkách  ( a to ještě anonymně), než každodenní práce s molochem jako jsou naši úředníci či politická (většinou totálně nevzdělaná) reprezentace.

Tato má osobní poznámka, promiňte mi ji, by doufám mohla oslovit mladé či středněvěké nebo starší lékaře, kteří ještě nevyhořeli a pořád jim není lhostejný stav věcí a mají potřebu přispět ku prospěchu, angažovat se. Tak jako loni i letos zůstávám optimistka, i když možná už začínající vyhořelá..???

             Během roku 2014 se nám zvýšil počet členů  z 1885 na 1899.  Jsem ráda, že  se konečně  ( i když velmi zvolna ) dostává do povědomí  našich mladých lékařů  /do atestace / možnost  zažádat si každý rok o příspěvek 1 000,- Kč  na odbornou literaturu či vzdělávací akce. V r. 2014 byl vyplacen příspěvek čtyřiceti lékařům. V roce 2013  byl počet příspěvků dvacetdevět. Mladí kolegové, proč tuto možnost více nevyužíváte??? Jsme jediné OS, které takto podporuje své mladé lékaře…

             Jako každý rok mne a mé kolegy potěšily odpovědi a přání k vánocům a Novému roku našich kolegů - seniorů, kterým jsme už čtvrtým rokem poslali vánoční přání s dárkovou poukázkou v ceně 1 000,- Kč. (v r.2014 - 241, v předešlém roce - 240). Jsem moc ráda, že pouto se svým lékařským stavem a svou komorou cítí a my s nimi také. Kolegové, budeme velmi potěšeni, když se přijdete podělit o svůj pohled a zkušenosti na naše zasedání.

             Diplom celoživotního vzdělávání lékařů jsme vydali v roce 2014  100 lékařům.

Už  v minulém roce, kdy jsem Vás zvala na výroční zasedání OSL ČLK Praha 2, jsem upozornila, že naše předsednictvo ( až na 3 výjimky) a dále revizní komise a čestná rada jsme ve středním a starším věku. Uvítali bychom omlazení  ( bohužel, fyzicky to nelze) a aby naše ČLK Prahy 2 fungovala nadále tak, jako doposud a  nebo ještě lépe  pod vlivem mladé krve!

            Moc se na Vás  všechny, včetně kolegů seniorů  a mladých, těším ….

Za předsednictvo, revizní komisi, čestnou radu OS ČLK Prahy 2

 

                                                                                    MUDr. Ludmila Říhová

                                                                                          Předsedkyně

 

P.S. - K příjemnému schůzování bude jako každý rok, připraveno malé občerstvení.

Zpět