Pozvánka na výroční zasedání dne 10. 4. 2018

08.03.2018 08:45

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala, jako každý rok, na naše

 

Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2, které se koná dne  10. 4. 2018

v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.

 

Je pro mne potěšením, že se opět po roce setkáme. A jsem moc ráda, že pozvání přijali: pan prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek a ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach.

Jako každý rok Vám píši, že budeme diskutovat o nelehké situaci ve zdravotnictví, která se bohužel moc nelepší – ba naopak!

Kolegyně a kolegové, využijte možnost sejít se a aktuální problémy společně probrat s vrcholnými zástupci ČLK a ředitelem právního odd. ČLK!

 

Jistě Vás také trápí otázky:

1/ Elektronické recepty

2/ EET

3/ GDPR

4/ Dohodovací řízení o úhradě zdravotní péče pro rok 2019

5/ Vzdělávání

O těchto problémech velmi dobře informuje také časopis Tempus Medicorum.

 

A nyní mi dovolte shrnout statistické informace našeho OSL ČLK Praha 2 za minulý rok:

Ke konci roku 2017 máme 2014 členů - lékařů OSL ČLK P-2 / v r. 2016 - 1971/.

Za rok 2017 jsme vydali 128 Diplomů celoživotního vzdělávání lékařů / v r. 2016 68 Diplomů/.

Jako každý rok, i v roce 2017 jsme podpořili naše kolegy – seniory, nepracující důchodce. Poslali jsme jim vánoční přání a dárkovou poukázku v hodnotě 1.000,- Kč, jako vyjádření naší úcty a poděkování za jejich celoživotní práci. Moji milovaní kolegové a kolegyně senioři, budu moc ráda, když se na našem výročním zasedání uvidíme a podělíte se s námi o Vaše zkušenosti. Jménem představenstva OSL ČLK Praha 2 Vám tímto všem moc děkuji za Vaše přání, e-maily, poděkování.

Jako každý rok, upozorňuji naše mladé kolegy do atestace o možnosti využití příspěvku. Jsme jediné OS ČLK, které přispívá ročně částkou 1.000,- Kč na vzdělávání  /literatura, seminář/. V roce 2017 si požádalo pouze 46 lékařů  / v roce 2016 56 lékařů/.

Mladé kolegyně, mladí kolegové, prosím Vás, starejte se o Vaši budoucnost. Sledujte, co ČLK dělá a za co se zasazuje.

Vážené kolegyně a kolegové, doufám, že se na našem Výročním zasedání uvidíme. Moc se na Vás všechny těším!

 

Za představenstvo, revizní komisi a čestnou radu OSL ČLK Praha 2

MUDr. Ludmila Říhová

Předsedkyně

 

 

P.S.: K příjemnému schůzování bude jako každý rok připraveno malé občerstvení.

 

pdf verze pozvánky

Zpět