Pozvánka na výroční zasedání dne 15. 4. 2024

11.03.2024 09:41

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na naše

Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2, které se koná dne 15. 4. 2024 v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.

Jako každý rok máme příležitost se potkat a prodiskutovat problémy, které se nás týkají, za přítomnosti našich vrcholných představitelů ČLK.

Jsem moc ráda, že pozvání přijali: pan prezident ČLK MUDr. Milan Kubek a ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach.

Těšíme se na Vás!

 

Za představenstvo, revizní komisi a čestnou radu OSL ČLK Praha 2

MUDr. Ludmila Říhová

předsedkyně

 

pozvánka v pdf

Zpět