Pozvánka na výroční zasedání dne 2. 4. 2019

13.03.2019 19:16

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na naše

 

Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2, které se koná dne  2.4.2019

v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.

 

Jako každý rok máme příležitost se potkat a prodiskutovat problémy, které se nás týkají, za přítomnosti našich vrcholných představitelů ČLK.

Jsem moc ráda, že pozvání přijali:

pan prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek a ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach.

 

Těšíme se na Vás!

 

Za představenstvo, revizní komisi a čestnou radu OSL ČLK Praha 2

MUDr. Ludmila Říhová

Předsedkyně

Zpět