Pozvánka na výroční zasedání dne 7. 4. 2020

02.03.2020 08:59

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na naše

 

Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2, které se koná dne  7. 4. 2020

v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.

 

Letos končí volební období orgánů OSL ČLK Prahy 2, prosíme tedy všechny zájemce o aktivní práci v ČLK, aby se přihlásili. Čekáme na Vaše náměty k činnosti naší stavovské organizace!

Jako každý rok máme příležitost se potkat a prodiskutovat problémy, které se nás týkají, za přítomnosti našich vrcholných představitelů ČLK.

Jsem moc ráda, že pozvání přijali:

pan prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek a ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach.

 

Těšíme se na Vás!

 

Za představenstvo, revizní komisi a čestnou radu OSL ČLK Praha 2

MUDr. Ludmila Říhová

Předsedkyně

 

pdf verze pozvánky

Zpět