Výňatek ze zápisu z jednání představenstva ČLK dne 29. 2. 2020 k hrozbě epidemie infekce Covid-19

05.03.2020 08:47

Hrozba epidemie infekce Covid-19

   Prezident ČLK Dr. Kubek nabídl ministrovi zdravotnictví možnost, že komora bude svým členům elektronicky rozesílat informace Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se aktuální hrozby epidemie infekce virem Covid-19. Ministr Vojtěch nabídku přijal a ČLK tedy lékařům informace zasílá. Navíc byl na webových stránkách ČLK vytvořen speciální banner umožňující přímý proklik na webové stránky ministerstva.

   Dne 26.2.2019 vznesl prezident ČLK oficiální dotaz na hlavní hygieničku ČR Mgr. Gottwaldovou, kde mohou lékaři a další poskytovatelé zdravotních služeb získat doporučované ochranné prostředky. Odpověď ČLK dosud neobdržela.

   Dne 11.3.2020 pořádá ČLK v hotelu Grandior v Praze 1 pro lékaře vzdělávací konferenci na téma „Koronavirus – hrozba současnosti“. Hlavní řečníkem bude náměstek ministra prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Představenstvo kriticky hodnotí činnost ministerstva zdravotnictví, které není schopno zdravotníkům zajistit dostupnost ochranných pomůcek doporučovaných hlavní hygieničkou ČR.

Hlasování – přítomno 19 hlasujících:

pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0                                                                           

Návrh byl jednomyslně přijat.

Zpět