Zápis z výročního zasedání (2018)

18.05.2018 14:04

Zápis z výročního zasedání lékařů OSL ČLK Praha 2 konaného dne 10. 4. 2018 v Charvátově sále III. interní kliniky VFN v 16.00 hodin.

 

Účast dle prezenční listiny.

 

  1. Zpráva o činnosti a hospodaření OSL ČLK P2, informace o odsouhlasení představenstvem OSL ČLK P2 o poskytnutí zápůjčky centru ČLK na Dům lékařů – 1.000.000,- Kč – MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK P2
  2. Zpráva o činnosti Čestné rady OSL ČLK P2 – prof. MUDr. Petr Broulík
  3. Zpráva o činnosti Revizní komise OSL ČLK P2 – doc. MUDr. Sergey Zacharov
  4. Vystoupení MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK
  5. Vystoupení JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK
  6. Příspěvek viceprezidenta ČLK – MUDr. Zdenka Mrozka
  7. MUDr. Martin Klein předložil návrh poskytnout dar společnosti Lékaři bez hranic ve výši 100.000,- Kč. Hlasování: pro – 18 lékařů, proti – 1 lékař, zdrželo se hlasování – 3 lékaři. Bylo doporučeno schválení daru představenstvem na nejbližším zasedání představenstva OSL ČLK P2
  8. Diskuze: elektronické recepty, EET ve zdravotnictví

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Schválila: MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2

 

 

 

 

Zpět