Zápis z výročního zasedání (2019)

09.04.2019 16:05

Zápis z výročního zasedání lékařů OSL ČLK Praha 2 konaného dne 2. 4. 2019 v Charvátově sále III. interní kliniky VFN v 16.00 hodin.

Účast dle prezenční listiny.

  1. Zpráva o činnosti  a hospodaření OSL ČLK P2 - MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2
  2. Zpráva o činnosti Revizní komisi OSL ČLK P2 – doc. MUDr. Sergey Zacharov
  3. Vystoupení MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK
  4. Vystoupení JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK
  5. Příspěvek viceprezidenta ČLK – MUDr. Zdenka Mrozka
  6. Diskuze: situace ve zdravotnictví, elektronické neschopenky, EET ve zdravotnictví

Zapsala: Markéta Tesařová

Schválila: MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2

Zpět