Zápis z výročního zasedání lékařů OSL ČLK Praha 2 dne 23. 5. 2022

07.06.2022 12:36

Zasedání se konalo dne 23. 5. 2022 v Charvátově sále III. interní kliniky VFN v 16.00 hodin.

Účast dle prezenční listiny.

1/ Zpráva o činnosti a hospodaření OSL ČLK P2 - MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2.

Paní předsedkyně OSL ČLK Praha 2 předala Čestnou medaili ČLK panu prof. MUDr. Petrovi Broulíkovi, Dr.Sc., dlouholetému členovi ČR OSL ČLK Praha 2.

2/ Vystoupení MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK.

3/ Vystoupení JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK.

4/ Příspěvek viceprezidenta ČLK – MUDr. Zdenka Mrozka.

5/ Na zasedání byl odsouhlasen návrh MUDr. Jana Přády, dovolit 2 náhradníky delegátů sjezdu za OSL ČLK Praha 2.

Volby byly, po diskuzi a doporučení JUDr. Macha, prezidenta MUDr. Kubka a předsedkyně RK ČLK MUDr. Vedralové, uskutečněny – viz volební protokol. Náhradníky delegátů sjezdu byli zvoleni - MUDr. Zdeněk Laštůvka a MUDr. Veronika Vaisová, oba zaměstnanci gynekologicko-porodnické kliniky VFN.

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Schválila: MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2

Zpět