Zápis z výročního zasedání (2017)

13.04.2017 16:14

Zápis z výročního zasedání lékařů OSL ČLK Praha 2 dne 5. 4. 2017

 

Zasedání se konalo dne 5. 4. 2017 v Charvátově sále III. interní kliniky VFN v 16.00 hodin.

 

Účast dle prezenční listiny.

1/ Zpráva o činnosti Čestné rady OSL ČLK P2 – prof. MUDr. Petr Broulík

2/ Zpráva o činnosti Revizní komisi OSL ČLK P2 – doc. MUDr. Sergey Zacharov

3/ Zpráva o činnosti a hospodaření OSL ČLK P2 (+ informace o poskytnutí daru společnosti Lékaři bez hranic – 100.000,- Kč) – MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2

4/ Vystoupení MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK – (novela zákona o vzdělávání lékařů, zákon o univerzitních nemocnicích, úhrady zdravotnických služeb, akce zdravotnictví volá o pomoc a další)

5/ Vystoupení JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK (aktuální právní problémy ve zdravotnictví)

6/ Příspěvek viceprezidenta ČLK – MUDr. Zdeňka Mrozka (vzdělávání, akreditace, personální devastace zdravotnictví…)

7/ Diskuze: elektronické recepty, EET ve zdravotnictví, problém malého zájmu kolegů, hlavně mladých lékařů o činnost komory, posílání pozvánek nejen poštou ale i elektronicky, a další)

 

Zapsala: Markéta Tesařová
Schválila: MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2

Zpět