Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - březen

23.03.2017 14:34

Zápis z patnáctého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 8. 3. 2017

 

Zasedání se konalo ve Faustově domě  za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:   MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Eduard Cmunt,

                MUDr. Jana Ťuíková,MUDr. Tomáš Vařeka,   

                prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Sergey Zacharov,  

                MUDr. Petr Mečíř, MUDr. Květa Andrýsová,     

                MUDr. Markéta Šťastná Marková, MUDr. Martin Klein,

                MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Rudolf Demeš  

                              

Omluveni:  prof. MUDr. Štepán Svačina,

                MUDr. Viktor Soukup,

                MUDr. Lenka Štěpánková,

                prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Miroslav Pšenička

  

INFORMACE:

  • Předseda ČR OSL ČLK P2 prof. MUDr. Petr Broulík informoval o letošní volbě Rytíře českého lékařského stavu. Sbor volitelů složený z předsedů okresních čestných rad nedokázal zvolit Rytíře lékařského stavu. Oba navržení kandidáti /prof. MUDr. Vladimír Král, CSc., a prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc./ obdrželi v prvním a druhém kole vždy stejný počet hlasů. Proto se letošní volba Rytíře lékařského stavu neuskutečnila.
  • Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 25. 2. 2017 – MUDr. Říhová – problémy s povinnou elektronickou preskripcí, EET, zákon o Univerzitních nemocnicích.
  • Diskuse – představenstvo OSL ČLK P2 a zúčastnění členové RK a ČR OSL ČLK P2 nesouhlasí s povinnou elektronickou preskripcí, která má nabýt platnosti 1. 1. 2018, nesouhlasí s plánovanou EET  /od března 2018/ a podporuje veškeré aktivity centrální ČLK a pana prezidenta, aby se toto změnilo. Představenstvo OSL ČLK P2 souhlasí s názorem představenstva ČLK, že zákon o univerzitních nemocnicích je nepotřebný a může být i nebezpečný pro současný fungující systém fakultních nemocnic a zdravotnických ústavů řízených státem.
  • Informace - 2 lékaři – členové OSL ČLK P2 – ani přes mnohočetná upozornění našeho sdružení a po té i právního odd. ČLK /soudní rozhodnutí/  nezaplatili členské příspěvky. Pokud do měsíce nezaplatí, bohužel je poslední možností vymoci dlužné příspěvky exekutorem.
  • Informace pro členy OSL ČLK P2 – členství v ČLK je ze zákona povinné, placení příspěvku je tímto také povinné. ČLK je tady pro nás, lékaře, aby nám pomáhala /právní kancelář, vzdělávání, smlouvy a pojišťovnami atd./. Pokud se kterýkoliv člen ČLK ocitne v tíživé životní situaci  /nemoc, ztráta zaměstnání a jiné/, kdy není schopen platit členské příspěvky, měl by zažádat své OSL ČLK o snížení či prominutí členských příspěvků. Snažíme se pomoci. Lékařky na mateřské, které MD/RD ohlásí, příspěvky mají samozřejmě prominuty/.
  • Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2 se koná dne 5. 4. 2017 v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN za účasti prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka, viceprezidenta MUDr. Zdeňka Mrozka a ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha.

 

Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2 -  5. 4. 2017 v 16.00 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

 

Zpět