Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - červen 2018

01.08.2018 15:19

Zápis z dvacátého třetího zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 20. 6. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Rudolf Demeš,

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Eduard Cmunt,

Omluveni:

MUDr. Květa Andrýsová, doc. MUDr. Viktor Soukup,

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina,

 

prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Markéta Šťastná Marková,

  MUDr. Petr Mečíř, MUDr. Štěpánka Hemalová Militká,
  doc. MUDr. Sergey Zacharov

           

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK a zasedání předsedů OSL ČLK dne 14. 6. 2018 – MUDr. Říhová  
  • VŘ na Magistrátu hl. m. Prahy dne 20. 6. 2018 se zúčastnila za OSL ČLK MUDr. Ťuíková
  • Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 12. 9.2 018
  • Sjezd ČLK se bude konat 10. - 11. 11. 2018 v Praze v hotelu Clarion.

 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 3

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 5

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 9


Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se koná dne 12. 9. 2018.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět