Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - červen 2019

21.08.2019 18:27

Zápis z dvacátého šestého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 12. 12. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Jana Ťuíková,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt,

 

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Martin Klein

   

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková,

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Květa Andrýsová

doc. MUDr. Sergey Zacharov

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 3. 11. 2018 – MUDr. Říhová. 
  • Přístí zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 30. 1. 2019.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 3

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 9

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 26

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání:

Více zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-zari-2018/

Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 30. 1. 2019 v 16.30 hodin ve Faustově domě.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-prosinec-2018/

Zápis z třicátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 26. 6. 2019

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:    MUDr. Ludmila Říhová, prof. MUDr. Martin Haluzík,     

                 MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Květa Andrýsová,

                 prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka   

 

Omluveni:    doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Petr Mečíř,

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina,

                   MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt,

                   doc. MUDr. Sergey Zacharov, MUDr. Rudolf Demeš,

                   MUDr. Lenka Štěpánková,  MUDr. Martin Klein,

                   MUDr. Markéta Šťastná Marková,

            

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 20. 6. 2019 – MUDr. Říhová
  • Informace o návrhu udělení titulu Rytíř lékařského stavu ČLK pro doc. MUDr. Petra Bartůňka – prof. MUDr. Broulík, předseda čestné rady OSL ČLK P2
  • Příští zasedání se koná dne 11. 9. 2019 v 16.30 hodin ve Faustově domě
  • Sjezd ČLK se koná 23. - 24. 11. 2019 v Brně - hotel Voroněž. 
 
INFORMACE z VŘ:
 
  • Výběrové řízení na přednostu/ku III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN dne 18. 6. 2019 – OSL ČLK Praha 2 zastupoval MUDr. Tomáš Vařeka
  • Výběrové řízení na přednostu/ku IV. Interní kliniky 1. LF UK a VFN dne 25. 6. 2019 – OSL ČLK P2 zastupoval doc. MUDr. Sergey Zakharov, Ph.D.
  • Výběrové řízení na přednostu/ku KARIM 1. LF UK a VFN dne 17. 6. 2019 – OSL ČLK P2 zastupovala MUDr. Lenka Štěpánková
  • Výběrové řízení na přednostu/ku Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN dne 18. 6. 2019 – OSL ČLK P2 zastupovala MUDr. Jana Ťuíková
 

          

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 8

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 12

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 7

                                

Termín příštího zasedání  OSL ČLK Praha 2 – 11. 9. 2019 v 16.30 hodin ve Faustově domě.

Další termín zasedání – 6. 11. 2019 v 16.30 hodin ve Faustově domě.

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

Zpět