Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - červen 2022

08.07.2022 13:38

Zápis z čtvrtého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 15. 6. 2022

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Tomáš Vařeka,

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Květa Andrýsová,

 

MUDr. Olga Šléglová, MUDr. Prokop Vodička,

 

prof. MUDr. Michal Kršek, prof. MUDr. Petr Broulík,

 

MUDr. Markéta Šťastná Marková

Omluveni:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MUDr. Lenka Štěpánková,

 

prof. MUDr. Sergey Zacharov, MUDr. Rudolf Demeš,

 

MUDr. Eduard Cmunt, MUDr. Martin Klein, MUDr. Petr Mečíř,

 

MUDr. Pavel Hrabák, MUDr. Jan Přáda, doc. MUDr. David Hoskovec

INFORMACE:

  • Informace o činnosti ČLK – MUDr. Říhová.
  • Diskuze o situaci ve zdravotnictví.
  • VŘ na Magistrátu hl. m. Prahy dne 20. 7. 2022 se za OSL ČLK P2 zúčastní MUDr. Tomáš Vařeka                                                                                    

 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK od 1. 5. 2022: 6

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK od 1. 5. 2022: 4

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání od 1. 5. 2022: 21

 

Termín příštího zasedání OSL ČLK Praha 2 – bude určen v září 2022.

Sjezd ČLK se koná 12. – 13. 11. 2022 v Brně v hotelu Voroněž.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

Zpět