Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - červen

05.12.2017 08:13

Zápis ze sedmnáctého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 21. 6. 2017

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:    MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Květa Andrýsová,     

                 MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Lenka Štěpánková,    

                 prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka, 

                 MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt,

                 MUDr. Martin Klein

 

Omluveni:    prof. MUDr. Štěpán Svačina, MUDr. Sergey Zacharov

MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Rudolf Demeš,

                   prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Miroslav Pšenička,

                   MUDr. Markéta Šťastná Marková, MUDr. Petr Mečíř

               

INFORMACE:

  • Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 15. 6. 2017 – MUDr. Říhová
  • Informace z porady předsedů OSL ČLK v Humpolci dne 15. 6. 2017 – MUDr. Říhová
  • Návrh na termín příštího zasedání – 13. 9 .2017

          

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 10

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 9

Počet schválených žádostí o snížení / prominutí členských příspěvků: 2

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 4

                                

Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 13. 9. 2017 v 16.30 hodin ve Faustově domě.

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

Zpět