Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - květen 2018

18.05.2018 14:27

Zápis z dvacátého druhého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 16. 5. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Rudolf Demeš,

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein, MUDr. Petr Mečíř,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Eduard Cmunt,

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, doc. MUDr. Sergey Zacharov

Omluveni:

MUDr. Květa Andrýsová, doc. MUDr. Viktor Soukup,

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina,,

 

prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Markéta Šťastná Marková

           

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 4. 5. 2018 – MUDr. Říhová  
  • Členové představenstva OSL ČLK Prahy 2 odhlasovali poskytnutí daru ve výši 100.000,- Kč společnosti Lékaři bez hranic. Návrh poskytnout dar byl již projednán a doporučen ke schválení na Výročním zasedání OSL ČLK Praha 2 dne 10. 4. 2018.
  • Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 20. 6. 2018. Místo bude upřesněno.
  • Sjezd ČLK se bude konat 10. - 11. 11. 2018 v Praze v hotelu Clarion.

 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 5

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 11

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 22


Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se koná dne 20. 6. 2018.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

 

Zpět