Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - květen 2019

29.05.2019 13:27

Zápis z dvacátého devátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 15. 5. 2019

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov,

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Markéta Štastná Marková,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

 

MUDr. Květa Andrýsová, MUDr. Lenka Štěpánková,

 

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Eduard Cmunt, MUDr. Martin Klein

Omluveni:

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Petr Mečíř

 

doc. MUDr. Viktor Soukup, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina,

   

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 3. 5. 2019 – MUDr. Říhová.  
  • Výběrové řízení na přednostu/ku III. Inaterní kliniky 1. LF UK a VFN dne 18. 6. 2019 – OSL ČLK Praha 2 zastupuje MUDr. Tomáš Vařeka.
  • Výběrové řízení na přednostu/ku IV. Interní kliniky 1. LF UK a VFN dne 25. 6. 2019 – zástupce doc. MUDr. Sergey Zakharov, Ph.D.
  • Výběrové řízení na přednostu/ku KARIM 1. LF UK a VFN dne 17. 6. 2019 – zástupce MUDr. Lenka Štěpánková.
  • Výběrové řízení na přednostu/ku Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN dne 18. 6. 2019 – zástupce MUDr. Jana Ťuíková.
  • Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se koná dne 26. 6. 2019, místo konání bude upřesněno.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 6

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 1

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 18


Příští zasenání OSL ČLK Praha 2 se koná dne 26. 6. 2019 v 16.30 hodin.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět