Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - květen 2022

26.05.2022 13:41

Zápis z třetího zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 4. 5. 2022

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. David Hoskovec,

 

MUDr. Tomáš Vařeka, MUDr. Štěpánka Hemalová Militká,

 

MUDr. Olga Šléglová, MUDr. Prokop Vodička,

 

prof. MUDr. Michal Kršek, MUDr. Jan Přáda

   

Omluveni:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MUDr. Lenka Štěpánková,

 

prof. MUDr. Sergey Zacharov, MUDr. Rudolf Demeš,

 

MUDr. Eduard Cmunt,  MUDr. Martin Klein, MUDr. Petr Mečíř,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Květa Andrýsová,

MUDr. Markéta Šťastná Marková, MUDr. Pavel Hrabák

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 29. 4. 2022 – MUDr. Říhová a člen představenstva ČLK MUDr. Přáda.
  • Představenstvo odhlasovalo poskytnutí daru 100.000,- Kč pro Ukrajinu na účet společnosti Člověk v tísni. Z důvodu nízkého počtu přítomných členů představenstva OSL ČLK Praha 2 byl dar odsouhlasen formou per rollam.
  • Představenstvo odsouhlasilo návrh MUDr. Říhové udělit čestnou medaili ČLK panu prof. MUDr. Broulíkovi, DrSc. Medaile bude předána na výročním zasedání OSL ČLK Praha 2 dne 23. 5. 2022. Hlasování představenstva OSL ČLK P2 proběhlo také per rollam.
  • Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2 se koná dne 23. 5. 2022 v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.
  • Diskuze.                                                                      

 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK od 1. 1. 2022: 19

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK od 1. 1. 2022: 9

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání od 1. 1. 2022: 47

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání:

Více zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-zari-2018/

Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2 se koná v pondělí 23. 5. 2022 v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN v 16 hodin.

Termín příštího zasedání  OSL ČLK Praha 2 – 15. června 2022.

Sjezd ČLK se koná 12. – 13. 11. 2022 v Brně v hotelu Voroněž.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět