Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - leden 2019

09.04.2019 15:42

Zápis z dvacátého sedmého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 30. 1. 2019

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov,

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Lenka Štěpánková,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt
   

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková,

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík,

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina,

 

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Martin Klein, MUDr. Květa Andrýsová

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 26. 1. 2019 – MUDr. Říhová.  
  • Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 27. 2. 2019.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 2

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 11

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 9


Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 27. 2. 2019 v 16.30 hodin ve Faustově domě.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět