Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - listopad 2019

20.11.2019 22:04

Zápis z dvacátého prvního zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 21. 2. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, prof. MUDr. Martin Haluzík, Dr.Sc.

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Markéta Štastná Marková

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká

Omluveni:

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Eduard Cmunt,

 

doc. MUDr. Viktor Soukup, doc. MUDr. Sergey Zacharov,

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Petr Mečíř, MUDr. Květa Andrýsová

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 27. 1. a  17. 2. 2018 – MUDr. Říhová  
 • Členové představenstva OSL ČLK Prahy 2 se souhlasem ostatních přítomných odsouhlasili bezúročnou půjčku centru ČLK na Dům lékařů ČLK ve výši 1 000 000,- Kč
 • Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2 se koná 10. 4. 2018 v 16.00 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN. Účast přislíbili: prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek a ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 7

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 4

Počet schválených žádostí o snížení / prominutí členských příspěvků: 5

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 44


Výroční zasenání OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 10. 4. 2018 v 16.00 hodin Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-unor-2018/

Zápis z dvacátého prvního zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 21. 2. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, prof. MUDr. Martin Haluzík, Dr.Sc.

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Markéta Štastná Marková

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká

Omluveni:

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Eduard Cmunt,

 

doc. MUDr. Viktor Soukup, doc. MUDr. Sergey Zacharov,

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Petr Mečíř, MUDr. Květa Andrýsová

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 27. 1. a  17. 2. 2018 – MUDr. Říhová  
 • Členové představenstva OSL ČLK Prahy 2 se souhlasem ostatních přítomných odsouhlasili bezúročnou půjčku centru ČLK na Dům lékařů ČLK ve výši 1 000 000,- Kč
 • Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2 se koná 10. 4. 2018 v 16.00 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN. Účast přislíbili: prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, viceprezident ČLK MUDr. Zdeněk Mrozek a ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 7

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 4

Počet schválených žádostí o snížení / prominutí členských příspěvků: 5

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 44


Výroční zasenání OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 10. 4. 2018 v 16.00 hodin Charvátově sále III. Interní kliniky VFN.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-unor-2018/

Zápis z třicátého druhého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 6. 11. 2019

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov,

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Štěpánka Hemalová Militká,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Rudolf Demeš,

 

MUDr. Petr Mečíř, MUDr. Tomáš Vařeka, MUDr. Martin Klein,

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Eduard Cmunt

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Šťastná Marková,

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina,

 

prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Květa Andrýsová

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 19. 10. 2019 – MUDr. Říhová. 
 • Informace o Domu lékařů ČLK.
 • Představenstvo odsouhlasilo zaslání přání k vánocům a dárkové poukázky do Tesca v hodnotě 1.000,- Kč všem lékařům nepracujícím důchodcům členům OSL ČLK Praha 2 od 70 let.
 • Představenstvo odsouhlasilo prominutí členského příspěvku ČLK v roce 2020 lékařům nepracujícím důchodcům od 75 let.
 • Představenstvo, čestná rada a revizní komise OSL ČLK P2 vyslovují velkou nespokojenost s prací centrální čestné rady ČLK /dlouhodobé prodlevy a zbytečné průtahy s vypracováním řešení námitek ke stížnostem, např. viz kauza MUDr. Klímová/ a kvalitou posudků vědecké rady, kdy kolikrát nepřesně a neadekvátně odpovídá na daný problém /poslední případ stížnost č. 18/77-001/0507/. Představenstvo se i přes velké výhrady rozhodlo fakturu za vědecký posudek proplatit. MUDr. Říhová je pověřena znovu tento problém řešit na příštím zasedání centrálního představenstva ČLK.  
 • Příští zasedání se koná dne 11. 12. 2019 v 16.30 hodin. Místo bude upřesněno.
 • Sjezd ČLK se koná 23. - 24. 11. 2019 v Brně - hotel Voroněž.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 5

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 4

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 6


Termín příštího zasedání OSL ČLK Praha 2 – 11. 12. 2019 v 16.30 hodin.

Sjezd ČLK se koná 23. - 24. 11. 2019 v Brně.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět