Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - prosinec 2018

09.04.2019 15:31

Zápis z dvacátého pátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 31. 10. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Květa Andrýsová

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Rudolf Demeš

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 13. 10. 2018 – MUDr. Říhová.  
 • Předseda ČR OSL ČLK Praha 2 podal informaci, že ve věci stížností 18/77-001/0519 a 18/77-001/0534 byl dle § 10 odst. 1 Disciplinárního řádu vzhledem k závažnosti provinění a faktu, že stížnost podal sám President ČLK, schválen návrh na postoupení disciplinárního řízení Čestné radě ČLK.
 • Představenstvo schválilo prominutí členských příspěvků ČLK v roce 2019 pro lékaře, nepracující důchodce, kteří v roce 2019 dovrší 75 a více let.
 • Představenstvo dále schválilo zaslání dárkové poukázky do Tesca v hodnotě 1.000,- Kč s přáním k Vánocům pro lékaře nepracující důchodce od 70 ti let.
 • Představenstvo dále schválilo pokračovat i v roce 2019 v podpoře mladých lékařů členů OSL ČLK Praha 2 do atestace příspěvkem 1.000,- Kč ročně na vzdělávání.
 • Příští vánoční zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 5. 12. 2018.
 • Sjezd ČLK se bude konat 10. - 11. 11. 2018 v Praze v hotelu Clarion.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 1

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 10


Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 5. 12. 2018 v 16.30 hodin. Místo konání bude upřesněno.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-rijen-2018/

Zápis z dvacátého pátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 31. 10. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Květa Andrýsová

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Rudolf Demeš

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 13. 10. 2018 – MUDr. Říhová.  
 • Předseda ČR OSL ČLK Praha 2 podal informaci, že ve věci stížností 18/77-001/0519 a 18/77-001/0534 byl dle § 10 odst. 1 Disciplinárního řádu vzhledem k závažnosti provinění a faktu, že stížnost podal sám President ČLK, schválen návrh na postoupení disciplinárního řízení Čestné radě ČLK.
 • Představenstvo schválilo prominutí členských příspěvků ČLK v roce 2019 pro lékaře, nepracující důchodce, kteří v roce 2019 dovrší 75 a více let.
 • Představenstvo dále schválilo zaslání dárkové poukázky do Tesca v hodnotě 1.000,- Kč s přáním k Vánocům pro lékaře nepracující důchodce od 70 ti let.
 • Představenstvo dále schválilo pokračovat i v roce 2019 v podpoře mladých lékařů členů OSL ČLK Praha 2 do atestace příspěvkem 1.000,- Kč ročně na vzdělávání.
 • Příští vánoční zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 5. 12. 2018.
 • Sjezd ČLK se bude konat 10. - 11. 11. 2018 v Praze v hotelu Clarion.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 1

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 10


Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 5. 12. 2018 v 16.30 hodin. Místo konání bude upřesněno.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-rijen-2018/

Zápis z dvacátého pátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 31. 10. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Květa Andrýsová

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Rudolf Demeš

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 13. 10. 2018 – MUDr. Říhová.  
 • Předseda ČR OSL ČLK Praha 2 podal informaci, že ve věci stížností 18/77-001/0519 a 18/77-001/0534 byl dle § 10 odst. 1 Disciplinárního řádu vzhledem k závažnosti provinění a faktu, že stížnost podal sám President ČLK, schválen návrh na postoupení disciplinárního řízení Čestné radě ČLK.
 • Představenstvo schválilo prominutí členských příspěvků ČLK v roce 2019 pro lékaře, nepracující důchodce, kteří v roce 2019 dovrší 75 a více let.
 • Představenstvo dále schválilo zaslání dárkové poukázky do Tesca v hodnotě 1.000,- Kč s přáním k Vánocům pro lékaře nepracující důchodce od 70 ti let.
 • Představenstvo dále schválilo pokračovat i v roce 2019 v podpoře mladých lékařů členů OSL ČLK Praha 2 do atestace příspěvkem 1.000,- Kč ročně na vzdělávání.
 • Příští vánoční zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 5. 12. 2018.
 • Sjezd ČLK se bude konat 10. - 11. 11. 2018 v Praze v hotelu Clarion.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 1

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 10


Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 5. 12. 2018 v 16.30 hodin. Místo konání bude upřesněno.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-rijen-2018/

Zápis z dvacátého pátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 31. 10. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Květa Andrýsová

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Rudolf Demeš

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 13. 10. 2018 – MUDr. Říhová.  
 • Předseda ČR OSL ČLK Praha 2 podal informaci, že ve věci stížností 18/77-001/0519 a 18/77-001/0534 byl dle § 10 odst. 1 Disciplinárního řádu vzhledem k závažnosti provinění a faktu, že stížnost podal sám President ČLK, schválen návrh na postoupení disciplinárního řízení Čestné radě ČLK.
 • Představenstvo schválilo prominutí členských příspěvků ČLK v roce 2019 pro lékaře, nepracující důchodce, kteří v roce 2019 dovrší 75 a více let.
 • Představenstvo dále schválilo zaslání dárkové poukázky do Tesca v hodnotě 1.000,- Kč s přáním k Vánocům pro lékaře nepracující důchodce od 70 ti let.
 • Představenstvo dále schválilo pokračovat i v roce 2019 v podpoře mladých lékařů členů OSL ČLK Praha 2 do atestace příspěvkem 1.000,- Kč ročně na vzdělávání.
 • Příští vánoční zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 5. 12. 2018.
 • Sjezd ČLK se bude konat 10. - 11. 11. 2018 v Praze v hotelu Clarion.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 1

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 10


Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 5. 12. 2018 v 16.30 hodin. Místo konání bude upřesněno.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-rijen-2018/

Zápis z dvacátého šestého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 12. 12. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Jana Ťuíková,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt,

 

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Martin Klein

   

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková,

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Květa Andrýsová

doc. MUDr. Sergey Zacharov

INFORMACE:

 • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 3. 11. 2018 – MUDr. Říhová. 
 • Přístí zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 30. 1. 2019.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 3

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 9

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 26

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání:

Více zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-zari-2018/

Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 30. 1. 2019 v 16.30 hodin ve Faustově domě.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět