Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - prosinec

05.02.2018 12:59

Zápis z dvacátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 6. 12. 2017

Zasedání se konalo v Pizzerii Coloseum za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:    MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Květa Andrýsová,     

                 MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein,   

                 MUDr. Rudolf Demeš, prof. MUDr. Štěpán Svačina, 

                 MUDr. Štěpánka Hemalová Militká,

                 prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

                 MUDr. Eduard Cmunt, MUDr. Lenka Štěpánková,

 

Omluveni:    MUDr. Markéta Šťastná Marková, MUDr. Petr Mečíř

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Martin Haluzík

                   doc. MUDr. Sergey Zacharov, MUDr. Viktor Soukup

 

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK + hodnocení činnosti ČLK v roce 2017
  • Příští zasedání se koná  21.2.2018 v 16.30 hodin

          

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 3

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 16

Počet schválených žádostí o snížení / prominutí členských příspěvků: 1

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 45


Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 21. 2. 2018 v 16.30 hodin ve Faustově domě.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

                  

 

Zpět