Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - říjen 2022

14.10.2022 18:43

Zápis z pátého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 5. 10. 2022

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. David Hoskovec,

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Květa Andrýsová,

 

MUDr. Olga Šléglová, MUDr. Prokop Vodička,

 

prof. MUDr. Michal Kršek, prof. MUDr. Petr Broulík,

 

MUDr. Eduard Cmunt, prof. MUDr. Sergey Zakharov

Omluveni:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MUDr. Lenka Štěpánková,

 

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Martin Klein, MUDr. Petr Mečíř,

 

MUDr. Pavel Hrabák, MUDr. Jan Přáda, MUDr. Tomáš Vařeka,

 

MUDr. Markéta Šťastná Marková

INFORMACE:

      Na začátku našeho zasedání jsme poblahopřáli našemu milému kolegovi MUDr. Eduardovi Cmuntovi jen to nejlepší k jeho kulatým narozeninám.

 

  • Informace o činnosti ČLK – MUDr. Říhová. (projednání závěrů ze zasedání představenstva ČLK a z porady předsedů):
  • proběhla diskuze o plánovaném návrhu představenstva na zvýšení členských příspěvků členů ČLK od roku 2023 – bude projednáno a hlasováno na sjezdu ČLK.
  • S názorem o potřebě navýšení členských příspěvků souhlasíme.
  • Projednali jsme též variantu redukce delegátů sjezdu ČLK (viz doporučení představenstva) a nemáme námitek. Naopak, máme problém dovolit do funkce předepsaný počet delegátů.
  • Představenstvo schválilo příspěvek pro Společnost JEP 20.000,- Kč. Velmi si vážíme práce našich kolegů v JEP.
  • VŘ na Děkanátu 1. LF UK na místo přednosty/ky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN se dne 1. 11. 2022 za OSL ČLK P2 zúčastní MUDr. Jan Přáda. Moc děkuji.
  • Sjezd ČLK se koná 12. - 13. 11. 2022 v Brně. Moc děkuji všem kolegům a dvěma náhradníkům, (je nás patnáct) účastníkům sjezdu.                                                                    

      Těším se na setkání na našem sjezdu ČLK.    L. Říhová

 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK od 1. 7. 2022: 13

Počet doporučených žádostí o přijetí do ČLK od 1. 7. 2022: 25

Počet vydaných diplomů celoživotního vzdělávání lékařů od 1. 7. 2022: 35

 

Termín příštího zasedání OSL ČLK Praha 2 – navržený termín konání 7. 12. 2022 v 17 hodin.

Sjezd ČLK se koná 12. – 13. 11. 2022 v Brně v hotelu Voroněž.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět