Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - říjen

05.12.2017 08:43

Zápis z devatenáctého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 25. 10. 2017

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:    MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Květa Andrýsová,     

                 MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Martin Klein,   

                 MUDr. Rudolf Demeš, prof. MUDr. Martin Haluzík, 

                 MUDr. Markéta Šťastná Marková, doc. MUDr. Sergey Zacharov,

                 prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

                 MUDr. Eduard Cmunt, MUDr. Lenka Štěpánková,

 

Omluveni:    prof. MUDr. Štěpán Svačina, MUDr. Viktor Soukup,

MUDr. Miroslav Pšenička, MUDr. Petr Mečíř

                   MUDr. Štěpánka Hemalová Militká

               

INFORMACE:

  • Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 6. 10. 2017 a porada předsedů OSL ČLK 21. 9. 2017 a konference ČLK  – MUDr. Říhová
  • Příprava na sjezd ČLK 11. - 12. 11. 2017 v Brně. Delegáti sjezdu za OSL ČLK Praha 2 účast na sjezdu potvrdili – MUDr. Klein se omlouvá z rodinných důvodů. Počet členů OSL ČLK Praha 2 skokově vzrostl – tím vzrůstá i počet delegátů sjezdu z 12 na 14. Náhradnice delegátů sjezdu MUDr. Markéta Šťastná Marková a MUDr. Štěpánka Hemalová Militká byly představenstvem potvrzeny jako delegátky sjezdu.
  • Představenstvo odsouhlasilo – jako každý rok – poslat přání k Vánocům lékařům – nepracujícím důchodcům od 70 let s dárkovou Tesco poukázkou v hodnotě 1.000,- Kč.
  • Představenstvo odsouhlasilo – jako každý rok – prominout členské příspěvky lékařům – nepracujícím důchodcům pro rok 2018 od 75 let.
  • Představenstvo rozhodlo nepodávat podnět k exekučnímu vymáhání členských příspěvků právnímu odd. ČLK na lékaře, který byl již odsouzen za neplacení členských příspěvků. Představenstvo trvá na doplacení členských příspěvků, zatím se rozhodlo pouze nepodávat podnět k exekuci.
  • Příští zasedání se koná 6. 12. 2017 v 16.30 hodin.

          

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 2

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 4

Počet schválených žádostí o snížení / prominutí členských příspěvků: 1

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 21

                                

Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 6. 12. 2017 v 16.30 hodin.

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

Zpět