Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - září 2018

13.10.2018 13:45

Zápis z dvacátého čtvrtého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 12. 9. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, doc. MUDr. Sergey Zacharov

 

MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Markéta Šťastná Marková,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt

Omluveni:

MUDr. Květa Andrýsová, doc. MUDr. Viktor Soukup,

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina,

 

prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Petr Mečíř,

  MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Martin Klein,
  MUDr. Lenka Štěpánková

           

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 6. 9. 2018 – MUDr. Říhová  
  • Projednání práce představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 – zvláště návrhy disciplinárních řízení, které je v kompetenci ČR OSL ČLK P2.
  • Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 31. 10. 2018.
  • Sjezd ČLK se bude konat 10. - 11. 11. 2018 v Praze v hotelu Clarion, všichni delegáti sjezdu za OSL ČLK Praha 2 přislíbili svou účast!

 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 2

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 27

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 10


Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se koná dne 31. 10. 2018 v 16.30 ve Faustově domě.

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

 

Zpět