Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - září

05.12.2017 08:29

Zápis z osmnáctého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 13. 9. 2017

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:    MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Květa Andrýsová,     

                 MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Štěpánka Hemalová Militká   

 

Omluveni:    prof. MUDr. Štepán Svačina, MUDr. Martin Klein,

MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Rudolf Demeš,

                   prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Miroslav Pšenička,

                   MUDr. Markéta Šťastná Marková, MUDr. Petr Mečíř,

                   doc. MUDr. Sergey Zacharov, MUDr. Lenka Štěpánková,

                   prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

                   MUDr. Eduard Cmunt

               

INFORMACE:

  • Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 8. 9. 2017 – MUDr. Říhová
  • Diskuze – situace ve zdravotnictví – především elektronické recepty
  • Příští zasedání se koná 25. 10. 2017 v 16.30 hodin ve Faustově domě

          

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 9

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 30

Počet schválených žádostí o snížení / prominutí členských příspěvků: 2

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 11

                                

Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 25. 10. 2017 v 16.30 hodin ve Faustově domě.

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

Zpět