Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - květen

05.12.2017 07:59

Zápis z šestnáctého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 10. 5. 2017

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:    MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Květa Andrýsová,     

                 MUDr. Jana Ťuíková, MUDr. Lenka Štěpánková,    

                 prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Sergey Zacharov,  

                 MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Rudolf Demeš 

 

Omluveni:    prof. MUDr. Štěpán Svačina, MUDr. Eduard Cmunt,

MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Tomáš Vařeka,

                   prof. MUDr. Martin Haluzík, MUDr. Miroslav Pšenička,

                   MUDr. Markéta Šťastná Marková, MUDr. Petr Mečíř

               

INFORMACE:

  • Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 5. 5. 2017 – MUDr. Říhová – novinky v řešení problémů s povinnou elektronickou preskripcí, EET, zákonem o Univerzitních nemocnicích.
  • Předseda ČR OSL ČLK P2 prof. MUDr. Petr Broulík informoval o návrhu ČR OSL ČLK Praha 2 na rytíře českého lékařského stavu MUDr. Františka Koukolíka.
  • Výroční zasedání OSL ČLK Praha 2 se konalo dne 5. 4. 2017 v 16 hodin v Charvátově sále III. Interní kliniky VFN za účasti prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka, viceprezidenta MUDr. Zdeňka Mrozka a ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Jana Macha. V diskuzi proběhlo hodnocení zasedání. Bylo konstatováno, že účast na zasedání byla velmi nízká, zvláště z řad mladých lékařů.

          

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 7

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 5

Počet schválených žádostí o snížení / prominutí členských příspěvků: 4

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 24

                                

Příští zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 21. 6. 2017 v 16.30 hodin. Místo bude upřesněno.

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

Zpět