Zápis ze zasedání představenstva, ČR a RK - září 2021

04.04.2022 16:37

Zápis z dvacátého šestého zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 12. 12. 2018

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Jana Ťuíková,

 

prof. MUDr. Petr Broulík, MUDr. Tomáš Vařeka,

 

MUDr. Štěpánka Hemalová Militká, MUDr. Eduard Cmunt,

 

MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Martin Klein

   

Omluveni:

doc. MUDr. Viktor Soukup, MUDr. Markéta Štastná Marková,

 

MUDr. Petr Mečíř, prof. MUDr. Martin Haluzík

 

MUDr. Miroslav Pšenička, prof. MUDr. Štěpán Svačina

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Květa Andrýsová

doc. MUDr. Sergey Zacharov

INFORMACE:

  • Informace z centra ČLK – zasedání představenstva ČLK dne 3. 11. 2018 – MUDr. Říhová. 
  • Přístí zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise se koná dne 30. 1. 2019.
 

Počet schválených žádostí o vydání licence ČLK: 3

Počet schválených žádostí o přijetí za člena ČLK: 9

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání: 26

Počet schválených žádostí o vydání diplomu celoživotního vzdělávání:

Více zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-zari-2018/

Příští zasenání představenstva, čestné rady a revizní komise OSL ČLK Praha 2 se uskuteční dne 30. 1. 2019 v 16.30 hodin ve Faustově domě.


Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila ŘíhováVíce zde: https://www.clk-praha2.cz/news/zapis-ze-zasedani-predstavenstva-cr-a-rk-prosinec-2018/

Zápis z prvního zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise Obvodního sdružení lékařů České lékařské komory v Praze 2 dne 29. 9. 2021

Zasedání se konalo ve Faustově domě za účasti představenstva, revizní komise a čestné rady.

 

Přítomni:

MUDr. Tomáš Vařeka, MUDr. Prokop Vodička,

 

prof. MUDr. Michal Kršek, MUDr. Pavel Hrabák,

 

MUDr. Jan Přáda, prof. MUDr. Petr Broulík

 

 

Omluveni:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MUDr. Markéta Štastná Marková,

 

prof. MUDr. Sergey Zacharov, doc. MUDr. David Hoskovec

 

MUDr. Lenka Štěpánková, MUDr. Eduard Cmunt,

 

MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Rudolf Demeš, MUDr. Petr Mečíř

 

MUDr. Květa Andrýsová,  MUDr. Štěpánka Hemalová Militká,

 

MUDr. Olga Šléglová, MUDr. Martin Klein

          

INFORMACE:

  • Zasedání předsedal MUDr. Přáda, který byl pověřen zastupováním MUDr. Říhové
  • Informace z centra ČLK - zasedání představenstva ČLK dne 2. 9. 2021 - o zasedání referoval MUDr. Přáda, člen představenstva ČLK
  • Informace o Domu lékařů, situaci ve zdravotnictví během pandemie Covid, postoj ČLK k situaci
  • Diskuze, seznámení nových členů představenstva a čestné rady OSL ČLK P2

                               

Termín příštího zasedání  OSL ČLK Praha 2 – bude upřesněn

 

Zapsala: Markéta Tesařová

Odsouhlasila: MUDr. Ludmila Říhová

Zpět