Zvýšení příspěvku pro mladé lékaře

11.11.2013 17:05

    Představenstvo OSL ČLK Praha 2 na svém řádném zasedání dne 28. 11. 2012 rozhodlo zvýšit od 1. 1. 2013 příspěvek pro mladé lékaře a lékařky do 5 let od promoce (do složení atestace) na odbornou literaturu či vzdělávací akci z 500,- Kč na 1.000,- Kč ročně.

    Žádost o příspěvek doručte osobně nebo poštou na adresu OSL ČLK Praha 2 s originálem dokladu o platbě a s uvedením čísla účtu, na který má být příspěvek zaslán.

Zpět